Služby

Výlep plagátov

Objednávka výlepu plagátov: pondelok až piatok od 8.00 do 9.00 a od 13.00 do 14.00 na sekreatriáte MsKS.

Cenník výlepu plagátov

Ceny dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.
FormátPoplatok za 1 plagát/týždeň (alebo dobu kratšiu)
A4 (20 x 30) a menší 0,30 €
A3 (30 x 40) 0,70 €
A2 (40 x 60) 1,00 €
A1 (60 x 80) 1,30 €
A0 (80 x 120) 1,70 €
väčší rozmer (okrem billboardu) 2,70 €

V poplatkoch za výlep plagátov je zahrnutá práca, materiál a prenájom časti výlepovej plochy.
Uvedené poplatky za výlep plagátov sú v platnosti od 1. mája 2009.

Objednávka výlepu plagátov

Pondelok až piatok od 8.00 do 9.00 a od 13.00 do 14.00.

Rozmiestnenie informačných zariadení mesta na vylepovanie plagátov

UlicaPopis miesta
Neratovické nám. na verejnom parkovisku pred Súkromnou strednou školou
Hlavná oproti Súkromnej strednej školy
Hlavná oproti budove MsÚ pri mestskej autobusovej zastávke
Októbrová pred predajňou potravín
Kukučívova na chodníku (pravá strana)
Kukučínova na chodníku (ľavá strana)
Sídlisko Sever II. pred združeným objektom služieb
Śportová parkovisko pred športovou halou
Boriny verejné parkovisko pred futbalovým štadiónom
Malé Blahovo verejné priestranstvo pred pohostinstvom
Športová na parkovisku pred Hotelom BONBON
Mliečany na verejnom priestranstve pred autobusovou zastávkou
Kračianska na verejnom priestranstve pred trafikou
Trhovisko na verejnom priestranstve pred predajňou potravín
Kúpeľná na verejnom priestranstve pri križovatke
Jilemnického na verejnom priestranstve pred obchodným domom Partner-M
Ružový háj verejné priestranstvo pred predajňou potravín
Nám. sv. Štefana  v parku
  pri dopravnom spojovacom uzle Východ – Nova – pri autobusovej zastávke
Mestský úrad Mestská televízia Galéria súčasných maďarských umelcov Dunajskostredský Thermalpark Municipal Mestská polícia