Kontakt

Team MsKS

Meno Pozícia Telefónne číslo
Mgr. Ibolya Ildikó riaditeľ +421 31 590 08 11
Tarcsi Ildikó sekretárka, pokladníčka +421 31 590 08 11
Lelkes Viola asistentka +421 31 590 08 11
Hodossy Gertrúd administrácia +421 31 590 08 04
Csörgei Tünde organizačná pracovníčka +421 31 590 08 13
Tarcsi Alica organizačná pracovníčka +421 31 590 08 13
Szabó Jolán organizačná pracovníčka +421 31 590 08 13
PaedDr. Patassy Sándor grafik, webmajster +421 31 590 08 06
Süke István osvetlovač +421 31 590 08 14
Pavol Pálfy vrátnik +421 31 590 08 01
Ivicze Péter údržbár +421 31 590 08 15
Mestský úrad Mestská televízia Galéria súčasných maďarských umelcov Dunajskostredský Thermalpark Municipal Mestská polícia